Serenade skal få valper

C.I.B NO UCH DK UCH N VCH Skovard’s Serenade venter valper. Faren blir C.I.B C.I.E DKUCH NORDU(V)CH SEVCH Lillsjøskogens Aleksej de Bon Bon.