Donna

N DK UCH SEJV-13 Olympos La Mia Maschera A Carnevale er nummer 9 i mest vinnende hunder hos Norsk kennel klubb i år (Bamselisten). Hun er dermed mestvinnene fuglehund.