valpene har flyttet.

Alle valpene har flyttet til sine nye hjem og jeg gleder meg til å følge de opp. Selv om noen har flyttet langt, Stavanger, Trøgstad, Jøa og Bergen, kommer jeg på besøk. Resten er ikke så langt unna.