Ricco

Canbriza Rock Soul har flyttet hjem til oss. Han er nå 5 måneder. Mere info kommer senere.