Ny champion

πŸ‡©πŸ‡°πŸ†πŸ‡©πŸ‡°πŸ†πŸ‡©πŸ‡°πŸ†πŸ‡©πŸ‡°πŸ†πŸ‡©πŸ‡°πŸ†πŸ‡©πŸ‡°πŸ†πŸ‡©πŸ‡°πŸ†πŸ‡©πŸ‡°πŸ†
Skovard’s My Way (Yoda) har i dag opnΓ₯et titlen Dansk juniorchampion(DKJUCH) pΓ₯ Nordisk Gravhundevinder udstilling i Kerteminde, ved dommer Elisabeth Rhodin. Excellent 1, CK, junior cert.
Eier Trine Maria Jensen
πŸ‡©πŸ‡°πŸ†πŸ‡©πŸ‡°πŸ†πŸ‡©πŸ‡°πŸ†πŸ‡©πŸ‡°πŸ†πŸ‡©πŸ‡°πŸ†πŸ‡©πŸ‡°πŸ†πŸ‡©πŸ‡°πŸ†πŸ‡©πŸ‡°πŸ†
Tusind tak Irene Krogstad for at han mΓ₯tte blive min 🐾❀️🐾