Norah BIS 2

På Nordland Dachshund klubb sin spesial utstilling.
Leo BIM med Cert
Skovard’s Lille My 2 BTK med Cert